Dyseberegner, fladstråledyse, dyser og fuldkegledyse bliver mit spritnye erhverv

Nyuddannede mig har langt om længe fået et fast arbejde på fuldtid. Min nye arbejdsplads tilbyder fladstråledyse [mt-spray.dk/sproejtedyser/fladstraaledyse], dyseberegner [mt-spray.dk/sprayware/spray-coverage-calculator], dyser [mt-spray.dk] og fuldkegledyse til produktionsvirksomheder, bilvaskerier og industri med behov for filtervask, støvbekæmpelse eller kassevask. Ik egos kompetenceområde – jeg har sandelig valgt speciale omkring interpersonel videndeling på arbejdspladser, dengang ego tog en kandidat i kommunikation på KU. Men et arbejde et et arbejde, jeg har fået humoristiske kolegaer og heldige mig får lov til at beskæftige mig med nyhedsbreve, direct mails, hjemmeside & skriv om dyser, fuldkegledyse, dyseberegner og fladstråledyse, hvilket undertegnede i hast bliver mere og mere begreb om.

At kom til at arbejde med fladstråledyse, dyser, fuldkegledyse og dyseberegner, havde jeg ikke troet da undertegnede fik klaret min kandidat. Men det skaber selvrespekt at kommunikere ved én af de mest overlegne leverandører af dyseberegner, fuldkegledyse, dyser og fladstråledyse i Danmark og at kende, at der blot sælges gode, solide dyser. Deres varer er i orden, så med mig som ansat må arbejdspladsens dyser, fladstråledyse, dyseberegner og fuldkegledyse sælges.

Her efter en-to uger ved jeg, hvordan dyseberegner, dyser, fladstråledyse og fuldkegledyse kan anvendes inden for vask af transportbånd, skylning af diverse emner, bilvask og gasvaskning. Undertegnede fatter mere og mere om fladstråledyse, fuldkegledyse, dyseberegner og dyser hver dag og jeg har det godt blandt mine kollegaer og at der er fleksible mødetider. Så jeg tror at det kan gå hen og blive mit ubetingede ønskejob at markedsføre vedr. fuldkegledyse, dyser, dyseberegner og fladstråledyse, og sælge det.