En facaderensning forhøjer en nedslidt facades levetid

For alle virksomheder er en facaderens en god måde at opbygge såvel som opretholde et professionelt image blandt interessenter som fx kunder eller investorer. En pæn bygning giver nemlig indtryk af en virksomhed med overskud. Ydermere er en grundig facaderens samt en facadeimprægnering en investering i at vedligeholde en sund facade og bagvedliggende konstruktion. I fald jeres virksomheds facade forekommer trist, er det således fordelagtigt at få et dygtigt facaderensningsfirma til at give facaden nyt liv ved hjælp af en facaderens og facadeimprægnering.

Her til lands er vi kendt for at have omskiftelige klimaforhold med betydelige variationer i nedbørsmængder og temperaturer. Ydermere sætter forurening fra trafikken såvel som alger og svampe betragtelige spor på enhver facade over tid. Faren ved disse er, at de kan være skyld i frostskader i murværket. Særligt derfor er en optimal afrensning, der fjerner al uønsket forurening fra trafikken samt vækst fra alger og lignende på jeres facade, tit og ofte en favorabel investering for virksomheden.

En professionel facaderensning kan være det eneste som skal til eller blive gennemført som det indledende trin i en mere omfattende istandsættelse af en facade. Derudover findes der talrige varianter af facaderensning, og det optimale valg af fremgangsmåde til facaderens afgøres af, hvilke bygningsmaterialer jeres firmas domicil er blevet bygget af. Der tages tillige højde for, om det udelukkende er bilos og andre forureningspartikler foruden alger og mos, der skal fjernes ved en facaderens eller, om der er en nedbrudt overfladebehandling, som tillige er nødt til at blive fjernes fra facaden.

Efter den endegyldige beslutning om, at jeres virksomhed skal have en facaderens, er foretaget, vil det i grunden være smart at spørge efter foreløbige prisoverslag og tilbud fra minimum tre specialister inden for facadeimprægnering og facaderens. Servicefirmaet, som jeres virksomhed ender med at hyre, vil som det første i fællesskab med nogle af jeres repræsentanter beslutte, hvilken fremgangsmåde til facaderens, der primært tilfredsstiller jeres virksomheds behov. Heriblandt tager servicefirmaet bl.a. højde for, hvor betragteligt jeres virksomheds aktuelle budget for facadeafrensningen er og hvor nænsom en fremgangsmåde, som er påtvungen ud fra bygningskonstruktionens forfatning og forskellige materialer.

Størstedelen af firmaer vil afrense eksisterende algerødder i facaden, før eksperterne starter selve afrensningen. Derefter er en grundig højtryksspuling af bygningsfacaden med skoldhedt eller køligt vand, som foranlediget af bygningsfacadens materialer og stand i nogle tilfælde vil være tilsat op til flere forskellige kemiske stoffer, den mest brugte praksis i forbindelse med en ordentlig facaderensning. For at skabe et flot og varigt resultat vil servicefirmaets teknikere næsten altid give hele bygningsfacaden en modstandsdygtig facadeimprægnering, som gør den nyrensede bygning pæn og stærk i mange år fremover.