Har jer læsere ever snørret nogen med timeregistrering eller fraværregistrering på jobbet/studiet?

Jeg forsikrer jeg at jeg ik er en person der bedrager folk, men jeg har gjort det med fraværsregistrering - http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/, dengang da jeg hang ud på uni. Dér fungerede timeregistrering - http://danmade.dk/, ved at sedler blev leveret omkring i auditoriet, og så noterede de fremkomne ens studienummer/navn og ellers ville de studerende få fraværsregistrering. Jeg har der mere end et par gange skrevet et par venner, så fremt de ik var til en gang undervisning.

Timeregistrering og fraværsregistrering er påny formålstjenstligt, i den stilling jeg er i lige nu. Fraværsregistreringen er i dag effektiviseret og gjort digitalt siden mine sidste erfaringer og timeregistreringen er bestem ikke noget der forstyrrer opgaverne på jobbet. Lønsedlerne er altid fejlfri vha timeregistrering. Den digitale moderne tidsregistrering vi kender det har jeg helt bestemt en good vibe indstilling over for.

I månederne bagefter gym havde jeg et job, hvor der tillige skulle være timeregistrering. Ideen var ikke fraværsregistrering men for at skrive vores præcise arbejdstid. Det var faktisk ganske smart, som gav os en totalt præcis udbetaling af lønnen.