Nyt arbejde med minilæssere, gravemaskiner, dumpere og dozere til min bror

En af mine brødre starter spritnyt arbejde med dumpere » http://www.pon-cat.com/equipment/dk/produkter/produkter/dumpere,, minilæssere » http://www.pon-cat.com/equipment/dk/produkter/produkter/minilaessere,, gravemaskiner og dozere » http://www.pon-cat.com/equipment/dk/produkter/produkter/bulldozere/sma-dozere/d4k2-tier-4-final-stage-iv,. Dengang fyren fortalte om det, så han uomtvisteligt kisteglad ud, og min feedback var faktisk … hva? Jeg havde ikk før min brors nye arbejde hadt kendskab til dumpere, dozere og minilæssere, lige som undertegnede aldrig har haft en mening om gravemaskiner. Men for nogle uger siden har han været på et længere uddannelse i at anvende den slags gravemaskiner, minilæssere, dozere og dumpere.

Jeg hænger ofte ud sammen med mine brødre til pasta og Cranium-spil i weekender eller til filmaftener eller biografture. Derfor vil undertegnede sandsynligvis lytte til mere vedrørende hans håndtering af dozere, dumpere, minilæssere og gravemaskiner. . Jeg er beredt på at høre om dozere, gravemaskiner, minilæssere og dumpere, forbi min søde bror altid er frisk på at tale om ansigtsbehandlinger, shellack og massage, som undertegnede interesserer mig for.

Men bare rolig. Dumpere, gravemaskiner, dozere og minilæssere bli’r ikke et fast tema på min hjemmeside. Det skulle da lige være såfremt jeg begynder på job i den samme firma.